Start

Velkommen

 

Musisk Oplysnings Forbund (MOF-DK) er en

landsdækkende forening for voksenundervisning inden

for amatørkunst .

 

MOF-DK blev etableret i 1967 af de danske amatør-foreninger med henblik på at skabe en upolitisk folkeoplysende forening for amatørkulturen,

da de fleste folkeoplysningsforbund dengang

var knyttet til de politiske partier.

 

MOF-DK har som formål

 • at udbrede kendskabet til de læringsmæssige muligheder, som beskæftigelse med kunst og kultur giver for personlig udvikling, aktivt medborgerskab, social sammenhængskraft og beskæftigelsesegnethed;
 • at påvirke lovgivningen og støtte initiativer der kan fremme amatørkunstens placering inden for folkeoplysning og kulturpolitik;
 • at varetage medlemmernes interesser overfor såvel kommunale som statslige myndigheder.

 

MOF-DKs medlemsforeninger tilbyder

 • folkeoplysende tilbud inden for amatørkunst gennem lokale aftenskoler;
 • konferencer, kurser, rådgivning og anden aktivitet til fremme af tilbud inden for amatørkunst .
 • udviklingsarbejde gennem deltagelse i nordisk og europæisk projektsamarbejde.

 

MOF-DK samarbejder med andre folkeoplysende organisationer og foreninger inden for amatørkunst og den frivillige kultur for at skabe bedre vilkår for området. MOF-DK deltager i uddannelsespolitiske og kulturpolitiske debatter om amatørkunstens og den frivillige kulturs betydning.

 

Se links til de mange forskellige samarbejdspartnere her.

 

NYHEDER

 

 

ET NYT NORDPLUS VOKSEN PROJEKT

MOF-DK er coordinator af et nyt Nordplus Voksen projekt , august 2013 - juli 2015 sammen med tre baltiske partnere. Målet er at udvikle kulturguide tilbud for at inddrage ældre medborgere i kulturlivet.

For mere information - se projektets hjemmeside.

 

Kontakt

 

Formanden for MOF-DK, Bente von Schindel

på tlf. 45 41 19 97 eller mail musiskoplysningsforbund@webspeed.dk

hvis du

 • ønsker at vide mere om MOF's tilbud,
 • har behov for rådgivning om kurser inden for amatørkunst,
 • har ideer til samarbejde om udviklingsaktiviteter og projekter .

   

  Flere kontaktoplysninger her.