Aktiviteter

Landsforeningens aktiviteter

omfatter en bred vifte af opgaver, som de lokale afdelinger har svært ved at varetage

 

Landsforeningen har til opgave at sikre følgende seks hovedaktiviteter:

  1. at tale for og repræsentere den kunstbaserede folkeoplysning overfor de lokale og statslige myndigheder
  2. at rådgive og informere de lokale afdelinger, og bistå med oprettelse af nye afdelinger
  3. at arrangere kurser og andre uddannelsestilbud for de aktive i de lokale afdelinger
  4. at afholde seminarer, konferencer og andre debataktiviteter om områdets betydning
  5. at fremme tværnationalt samarbejde og erfaringsudveksling i den nordiske og europæiske sektor for folkeoplysende amatørkunst
  6. at sikre dokumentation og undersøgelser af den kunstbaserede folkeoplysnings mål og værdier og bredere samfundsmæssige betydning.

De første fem aktivitetsområder er præsenteret i de fem undermenuer for menuen "Aktiviteter", mens det sjette aktivitetsomrpåde er præsenteret i hiovedmenuen "Udgivelser".

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Musiske tilbud