Internationalt samarbejde

Internationalt

Samarbejde og udviklingsprojekter med nordiske og europiske partnere

 

MOF-DK har som landsorganisation gode muligheder for at deltage i internationalt samarbejde og tværnationale udviklingsprojekter med mulig støtte fra nordiske og europæiske programmer for folkeoplysning og kulturaktiviteter.

 

Et nyt Nordplus Voksen projekt, 2013 - 2015

MOF-DK ar været koordinator af et nyt Nordplus Voksen projekt , august 2013 - juli 2015 sammen med tre baltiske partnere.

Målet er at udvikle kulturguide tilbud for at inddrage nye grupper af ældre medborgere i kulturlivet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nordplus partnere

 

Partnerkredsen i det Nye Nordplus Voksen projektt, 2013 - 2015 omfatter

Målet er at udvikle og fremme nye kulturguide tilbud ved at "borgere hjælper borgere" for at sikre en bæredygtig kultur.

Midlet er at uddanne og hjælpe frivillige kulturguider med at introducere ældre medborgere til at deltage i lokale kulturtilbud