Konferencer

Konferencer

for alle med interesse i den kunstbaserede folkeoplysning

 

Det er en målsætning for MOF-DK at udbyde konferencer

og andre debatarrangementer om den kunstbaserede folkeoplysnings viilkår og muligheder.

I de senere år har det dog vist sig vanskeligt at gennemføre sådanne tilbud pågrund af de givne økonomiske tilskudsvilkår.

Bestyrelsen har som målsætning i 2013-2014 at afholde mindst en konference om den kunstbaserede folkeoplysnings aktuelle udfordringer.

 

MOF-DK afholdt itilbage i november 2006 et jubilæumsseminar om Musisk Oplysnings Forbunds situation og fremtdige muligheder.

- Se seminar programmet "MOF 40 år – hvad nu?"

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Åbne møder i det fri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debatmøde i Vartovs gård under opsyn af Grundtvig