Lobbyarbejde

Lobbyarbejde

for at fremme vilkårene for amatørkulturen og den kunstbaserede folkeoplysning

 

Musisk Oplysnings Forbund har som landsorganisation gode muligheder for at tale for og repræsentere den kunstbaserede folkeoplysning indenfor den bredere folkeoplysning og overfor de lokale og statslige myndigheder.

MOF-DK er medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd.

MOF-DK indgår i mange tilfælde som høringspartner i forbindelse med uddannelses- og kulturpolitiske tiltag og ændringer.

En række af de vigtigste høringssvar og skrivelser de senere år kan findes her.

 

 

 

kunst af lyst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagere fra Askov Stævnet