Bestyrelsen

Bestyrelsen

leder landsforbundet mellem repræsentantskabsmøderne

 

Repræsentantskabet vælger for en periode af to år en bestyrelse på fem medlemmer. Formanden og et medlem vælges i lige år, de øvrige 3 medlemmer i ulige år.

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og uddelegere opgaver til personer uden for bestyrelsen, herunder udpege repræsentation i andre organisationer.

 

Medlemmer af bestyrelsen i 2013 - 2014 er :

 

Formand: Bente von Schindel

Bakkevej 10A, 2830 Virum

Tlf. 45 41 19 97 * musiskoplysningsforbund@webspeed.dk

 

Næstformand og sekretær: Kirsten Gad

Juelsøvej 164, 8240 Risskov

Tlf.: 86 17 20 19 * kiga@webnetmail.dk

 

Kasserer: Werner Ziegler

Idavang 2, Godthåb, 9230 Svenstrup

Tlf. 98 33 38 39 * wz@tdcadsl.dk

 

Bestyrelsesmedlem: Claus Thomasen

Kongshusvej 152, Fillerup, 8300 Odder

Tlf. 40 63 02 53 * ct@it.dk

 

Revisor: Agnete Bjerg

Grønvej 37, 7130 Juelsminde

Tlf. 75 69 04 10 * abjerg@io.dk

 

Revisor, Linda B. Hansen

Søndergade 12 B, 8783 Hornsyld

Tlf.: 75 68 77 89 * lbhansen@pc.dk

 

Forretningsorden

 

.Bestyrelsen

  • fastsætter selv sin forretningsorden.
  • fører protokol for sine møder.
  • råder over landsforbundets midler I henhold til vedtægterne
  • afholder møder, når blot ét af bestyrelsens medlemmer kræver det.
  • er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne til stede.
  • vedtager ved simpel stemmeflerhed.

 

Deltagere I Askov sommerkurset