Formål

Formål

for landsorganisationen for Musisk Oplysnings Forbund

 

MOF har til formål

  • at støtte og fremme initiativer på amatørmusisk basis,
  • at udbrede kendskabet til de muligheder for medmenneskelig kommunikation og personlig oplevelse, som beskæftigelsen med de musiske fag indebærer,
  • at varetage medlemmernes interesser over for myndighederne.

 

Formålet søges opfyldt ved

  • at tilbyde folkeoplysende undervisning og kurser samt andre arrangementer med musiske emner,
  • at samarbejde med andre folkeoplysende foreninger og orga¬nisationer på amatørmu-sikområdet for at skabe de bedst mulige vilkår for deltagerne.

Værdier

 

Amatørkulturen udgør en stor del af foreningslivet i det civile samfund.

Her udfolder de aktive megen energi på

at skabe frie rum hinsides offentlig styring og markedet for at tilbyde æstetiske erfaringer, personlig dannelse, ligeværd, tillid og livsglæde for mange borgere i vores samfund.

Den frie kunstbaserede læring formidler både personlige og universelle erfaringer, og den udvider vores udtryksformer og meningshorisont.

Når vi som amatører forholder os til kunstværker eller deltager i kunstneriske aktiviteter, gør vi det, fordi vi vil dét, fordi vi har lyst til det.

Amatørkunsten skaber rum for, at vi under frie

og ligeværdige former kan opleve, lege og lære livslangt.

Den folkeoplysende amatørkultur repræsenterer hermed humanistiske grundværdier og æstetiske læreprocesser med et højt dannelsesmæssigt og demokratisk potentiale.