Landsforbundet

Musisk Oplysnings Forbund

har rod i amatørmusikken og er amatørernes eget oplysningsforbund

 

Musisk Oplysnings Forbund I Danmark (MOF-DK) er amatørernes eget oplysningsforbund. Det blev oprettet I 1967 som et upolitisk oplysningsforbund, der drives af folk med en musisk baggrund.

MOF-DK har rod i amatørmusikken, og det er et landsforbundets erklærede mål at øve indflydelse på Folkeoplysningsloven, så den tilpasses det musiske område.

MOF-DK opretter og gennemfører kurser, undervisning og anden oplysningsvirksomhed på alle musiske områder.

 

De lokale MOF afdelinger

dækker bredt alle musiske fag som teater og dramatik, korsang, orkester-samspil, dans osv

 

Lokalt tager MOF sig bl.a. af alle administrative opgaver, sikring af tilskud m.m., ligesom vi står til rådighed med tilbud og hjælp i forbindelse med oprettelse af undervisningshold.

MOF har meget små udgifter til administration takket være de aktive og ulønnede deltagere i MOF´s styrende organer, og MOF er dermed et af landets billigste oplysningsforbund.

MOF har den største ekspertise med hensyn til oprettelse og drift af undervisning på det musiske område. Det sikrer dig en professionel vejledning til den lavest mulige pris!

 

Du - og alle, der ønsker at blive undervist i et musisk emne, kan deltage i MOF´s kurser. Der kan etableres undervisning i hold, men i nogle afdelinger er der også mulighed for individuel undervisning.

MOF dækker bredt alle musiske fag, såsom teater og dramatik, korsang, orkester-samspil, dans osv., ligesom der gives instrumental undervisning til såvel enkeltpersoner som hold.

Historie

 

MOF-DK blev etableret i 1967 som et upolitisk oplysningsforbund og dermed et alternativ til de mange politiske forbund.

Stifterne var dels landsforeningen for amatørsymfoniorkestre og -kammerorkestre, Dansk Amatør Orkester Samvirke (DAOS), og dels landsforeningen for amatørblæseorkestre og -ensembler, Dansk Amatørorkester Forbund (DAO).

Senere blev også landsforeningen for dramatisk virksomhed (DATS) samt Danske Orkesterdirigenter (DO) optaget som medlemmer i forbundet.

 

Lokal udvikling

 

 

Musisk Oplysnings Forbund-DK er repræsenteret i 3 regioner.

 

 

 

Se oversigt over de lokale foreninger her.