Repræsentation

Repræsentation

Musisk Oplysnings Forbund er repræsenteret i følgende organisationer:

 

  • Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS)
  • Amatørernes Kunst og Kultur Samråd (AKKS)
  • Musisk Center Danmark (MCD)
  • Musisk Center Danmarks Fond
  • Danmarks Musikråd
  • Holstebro Musikefterskolens repræsentantskab

 

 

 

 

Musisk Center Danmark

er et kursuscenter for den danske amatørkulturs foreningsliv

 

Musisk Center Danmark blev etableret ved Askov Højskole i 2000 som et kursuscenter for amatørkulturens foreningsliv.

Omkring 20 landsorganisationer fra den danske amatørkultur og de frivillige kulturelle foreninger er medlemmer af foreningen bag kursuscentret.

Indkvartering og forplejning og egnede øvelokaler er til rådighed ved Askov Højskole til konkurrencedygtige priser.

Dansk Folkeoplysnings Samråd er paraplyorganisation for 34 folkeoplysende organisationer med hvert sit formål og speciale.

DFS søger at fremme en folkeoplysning, der kan bidrage til borgernes personlige udvikling aktive engagement i udviklingen af et samfund med frihed, lighed og demokrati.

Se hjemmesiden for DFS

Amatørernes Kunst og Kultur Samråd (AKKS) består af 19 organisationer, der på amatør-niveau arbejder inden for musik, sang, foto og litteratur.

De har alle som mål at fremme den aktive deltagelse i den udøvende kunst og er

baseret på foreningsformen.

Tilsammen repræsenterer de mange tusinde aktive amatører, hvoraf mange er børn og unge.