Medlemmer

Medlemmer af landsforbundet

er de lokale MOF afdelinger samt repræsentanter fra andre beslægtede foreninger

 

Ifølge vedtægternes § 3 består de stemmeberettigede medlemmer af repræsentantskabet af følgende tre grupper:

  1. De lokalt etablerede MOF foreninger oprettet i henhold til lov om støtte til folkeoplysning.
  2. Stifterne af MOF, “Dansk Amatør-Orkesterforbund” (DAO) og “Dansk Amatørorkester Samvirke” (DAOS)
  3. Organisationer, der efter repræsentantskabets godkendelse optages som medlemmer

 

Landsforbundet er uafhængigt af partipolitik. Medlemmerne forpligter sig til at støtte MOFs arbejde, ligesom MOF forpligter sig til at støtte medlemmernes arbejde.

 

Nærmere oplysninger om

de lokale MOF afdelinger kan finds her.

de optagede beslægtede landsforeninger kan finds her.

Stifterne af MOF

 

I 1967 blev MOF stiftet af de to landsdækkende foreninger for amatørorkestre: DAO og DAOS, for at sikre et frit folkeoplysningsforbund for amatørkunst og frivillig kultur, som kunne være uafhængig af de politiske partiers oplysningsforbund.

 

MOF's logo har været benyttet siden dengang