Særlige medlemmer

Særlige medlemmer

 

 

Medlemmer af landsforbundet med stemmeret på repærsentantskabsmødet er ifølge vedtægternes § 3 udover de lokale MOF afdelinger også

  • de to stftende organisationer, DAO og DAOS
  • og andre organisationer fra amatørkulturen, som repræsentantskabet har vedtaget at optage: DATS og DO.

 

Medlemmer

i henhold til vedtægternes § 3 stk. 1 b

 

 

Dansk Amatørorkester Forbund, DAO

 

http://daonet.dk

 

Formand Peter Hansen

Griegsvej 7, 4600 Køge

Tlf. 20 90 77 79

info@daonet.dk

Dansk Amatørorkester Samvirke, DAOS

 

www.daos.dk

 

 

Formand Dina Gelfer-Jørgensen

Slangerupgade 21, 1.th, 2200 København N

Tlf. 24 25 79 32

formand@daos.dk

 

 

Medlemmer

i henhold til vedtægternes § 3 stk. 1 c

 

Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed, DATS

 

www.dats.dk

 

Landssekretariatet,

Jernbanegade 5, 6230 Rødekro

Tlf. 74 65 11 03

dats@dats.dk

 

 

Danske Orkesterdirigenter, DO

 

www.danskeorkesterdirigenter.dk

 

Formand Steen Finsen

Vodroffvej 6D. 1900 Frederiksberg

Tlf. 45 83 85 80

formand@danskeorkesterdirigenter.dk

Stifterne af MOF

 

I 1967 blev MOF stiftet af de to landsdækkende foreninger for amatørorkestre: DAO og DAOS.

 

Dansk Amatørorkester Forbund, DAO er landsforbund for ca. 110 amatørblæse-orkestre og -ensembler i Danmark med tilsammen ca. 3.000 aktive musikere.

 

Dansk Amatørorkester Samvirke, DAOS er

en landsorganisation for ca. 75 danske amatørsymfoni- og kammerorkestre med tilsammen ca. 2800 medlemmer, spredt over hele landet.

To nære partnere

 

 

Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed (DATS ), der blev medlem i 2001, varetager enkeltmedlemmers, sceners, gruppers og institutioners teaterinteresser. I alt er der ca. 50.000 aktive amatørteaterfolk i alle aldre.

 

Danske Orkesterdirigenter (DO), der blev medlem i 2003, er en landsforening for orkesterdirigenter og instruktører, der beskæftiget sig med eller har interesse for den instrumentale amatørmusik