Links

Links

til centrale aktører inden for amatørkunst og frivillig kultur

Organisationer

Links

Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS)

www.dfs.dk

Amatørernes Kunst & Kultur Samråd (AKKS)

www.akks.dk

Dansk Amatør Teater Samvirke (DATS)

www.dats.dk

Kulturelle Samråd i Danmark

www.kulturellesamraad.dk

Kulturhusene i Danmark

www.kulturhusene.dk

Musisk Center Danmark

www.amatormusik.dk/musisk-center

 

 

Dansk Amatør Orkester Forbund (DAO)

www.daonet.dk

Dansk Amatørorkester Samvirke (DAOS)

www.daos.dk

Dansk Kammermusik Forbund (DFK)

www.dkf.amatormusik.dk

Danske Orkesterdirigenter (DO)

www.danskeorkesterdirigenter.dk

Dansk Sanger Forbund (DSF)

www.dansksangerforbund.dk

Danske Folkekor (DAFO)

www.folkekor.dk

Dansk Arbejdersanger- og Musikerforbund (DASOM)

www.dasom.dk

Folkekirkens Ungdomskor (FUK)

http://fuk.dk

KOR 72

www.kor72.dk

KOR 72 UNGDOM (KOR 72 U)

www.kor72u.dk

Danske Korledere (DKL)

www.danskekorledere.dk

Landssekretariatet for Dansk Amatørmusik

www.damdk.dk

 

 

Johann Wolfgang von Goethe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Man burde hver dag høre lidt musik, læse et godt digt, betragte et smukt maleri og, hvis det er muligt, sige et par fornuftige ord."

Friedrich von Schiller

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Mennesket leger kun, når det i ordets fulde betydning er menneske, og kun når det leger, er det helt og fuldt menneske.”

 

Menneskets Æstetiske opdragelse, femtende brev, 1793