Andre publikationer

Andre Publikationer

Her præsenteres andre udgivelser om amatørkunst , frivillig kultur, folkeoplysning og kulturpolitik, som beslægtede organisationer har udgivet de senere år.

 

Generelt er der ikke mange undersøgelser eller særlig forskning i emnekredsen: Folkeoplysning, amatørkunst og frivillig kultur.

Der findes mange undersøgelser om folkeoplysning, men de inndrager ikke amatørkunsten og den frivillige kultur. Der findes ligeledes mange udgivelser om kunst og kultur, men de har sjældent focus på amatørkunstens og den frivillige kulturs aktiviteter og endnu mindre på de læringsmæssige kvaliteter af disse aktiviteter.

Udover at MOF og AKKS har belyst disse emnekredse, så er det især Kulturelle Samråd i Danmark og Interfolk, Institut for Civilsamfund som har lavet undersøgelser de senere år, især i forbindelse med international projekter med tilskud fra EU kommissionens Grundtvig program for livslang læring.

Nedenfor bringes et udvalg af rapporter fra disse undersøgelser.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Compendium of Best Practice - (ed.) Bente von Schindel

Udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark, 2011, 92 sider indbundet

- Pris papirudgave: Gratis. Der betales kun for forsendelsen

- Eller Download rapporten her!

Denne udgivelse blev udarbejdet i forbindelse med det multiilaterale Grundtvig projekt i 2009 - 2011, hvor en kreds af nationale oprgansationer fra den europæiske amatørkultur deltog. Projektets titel var " LOAC, Learning Outcome of Amateur Culture".

Det har været LOAC-projektets sigte at fremme et dannelsesorienteret læringssyn på amatørkunst og det frivillige kulturelle område, der fremhæver områdets væsentlige betydning for at sikre en rig livsverden og en fri læringskapacitet i civilsamfundet, der kan fremme bærende humanistiske og demokratiske værdier i samfundet. som helhed.

I dette engelske ”Compendium of Best Practice” præsenteres eksempler på amatørkulturen og den frivillige kultur rundt om i Europa.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Survey report - af Hans Jørgen Vodsgaard

Udgivet af Interfolk, 2011, 160 sider indbundet

- Pris papirudgave: Gratis. Der betales kun for forsendelsen

- Eller Download rapporten her!

Denne rapport blev udarbejdet i forbindelse med det multiilaterale Grundtvig projekt i 2009 - 2011, hvor en kreds af nationale oprgansationer fra den europæiske amatørkultur deltog. Projektets titel var " LOAC, Learning Outcome of Amateur Culture".

Det har været LOAC-projektets sigte at fremme et dannelsesorienteret læringssyn på amatørkunst og det frivillige kulturelle område, der fremhæver områdets væsentlige betydning for at sikre en rig livsverden og en fri læringskapacitet i civilsamfundet, der kan fremme bærende humanistiske og demokratiske værdier i samfundet. som helhed.

Rapporten præsenterer projektets læringsforståelse, resultater af spørgeskemaundersøgelser og interviews med aktive i partnerkredsens aktiviteter,og den har en afsluttende kulrturpolitiske perspektivering af udviklingsarbejdet.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Den frie kultur - af Hans Jørgen Vodsgaard

Udgivet af Interfolk, 2010, 286 sider indbundet

- Pris papirudgave: 195 kr.

- Eller Download rapporten gratis her

Kulturelle Samråd i Danmark iværksatte i 2008 i samarbejde med Interfolk en undersøgelse, der skulle beskrive og vurdere de værdier og den læring, der udvikles gennem deltagelse i aktiviteter inden for det frivillige kulturelle foreningsområde.

Undersøgelse præsenterer en ny forståelse af det frivillige kulturelle områdes betydning og eksistensberettigelse. Det begrundes, at det frivillige kulturelle område repræsenterer humanistiske grundværdier og æstetiske læreprocesser, der har en høj værdi for menneskers dannelse og for demokratiet. Området bør derfor spille en central kulturpolitisk rolle i en fremtidig genopretning og videreudvikling af den såkaldte ”Nordiske kulturmodel”.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kulturelle samråd i tal, 2009 - af Bente Schindel

Udgivet af Kulturelle Samråd I Danmark, 2009, 42 sider indbundet.

- Pris papirudgave: Gratis. Der betales kun for forsendelsen

- Eller Download rapporten her!

Der er flere årsager til, at Kulturelle Samråd i Danmark nu for tredje gang har udsendt spørgeskemaer til samrådene for at få oplysninger om deres lokale forhold.

En årsag er, at Landsforeningen ofte i politiske sammenhænge bliver spurgt om, hvordan forholdene for dets medlemmer ude omkring i landet er: Hvem og hvor mange repræsenterer de, hvilke forhold arbejder de under, hvordan er deres placering i den lokale kulturpolitik osv. En anden årsag er samrådenes indbyrdes forhold: Samrådene ønsker at have kontakt til hinanden med henblik på at udveksle erfaringer og lade sig inspirere.

Endelig er årsagen også, at det kommunale landkort med kommunalreformen ændrede sig pr. 1. januar 2007. Det betød, at også samrådene måtte tage deres organisering og vilkår op til overvejelse.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Håndbog I foreningsarbejde

Udgivet af Kulturelle Samråd I Danmark, 2008, 62 sider indbundet.

Danmark er et foreningsland. Men denne foreningstradition er imidlertid slet ikke så entydig og let gennemskuelig, og der findes ikke nogen facitliste for, hvordan man laver foreningsarbejde i Danmark og det er umuligt at sige om den ene metode er bedre end den anden.

Derfor er denne bog heller ikke nogen facitliste, men derimod en række gode råd om, hvordan man kan tackle konkrete problemer i sin forening. Bogen er opdelt i en række korte afsnit, der gør det let at finde frem til netop det emne, som man har brug for noget viden om. Det er altså ikke meningen, at man skal sætte sig ned og læse den fra ende til anden – det er et opslagsværk, man kan bruge efter behov.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den frie kultur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amatørkunsterne optræder på et plejehjem