Af Schindel

Artikler af Bente von Schindel

 

om amatørkunst, frivillig kultur og kulturpolitik

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Her følger et udvalg af artikler og powerpoints om amatørkunst, frivillig kultur og kulturpolitik

af Bente von Schindel

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artikler

Kulturhusene og læring for livet

Kulturhusenes Nyhedsbrev, marts 2012

Efter at EU Kommissionen i 2000 udsendte ”Memorandum om Livslang Læring” har begrebet ”livslang læring”

fået en central placering i medlemsstaternes uddannelses‐ og kulturpolitik. Imidlertid er dagsorden for livslang læring i EU og herhjemme domineret af ensidige erhvervsrettede mål om beskæftigelsesegnethed og økonomisk konkurrenceevne, der søger at underlægge civilsamfundets frie aktiviteter til markedets behov, og som er blind for vigtige humane og demokratiske læringsmål i folkeoplysningen og det frie kulturliv.

Her i Grundtvigs fædreland kan man sige, at kulturhusene sammen med den frie folkeoplysning og amatørkulturen repræsenterer ”Læring for livet” som medmemmensker og medborgere til forskel fra "livslang erhversrettet uddannelse" som medarbejdere.

- Artiklen kan læses her.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LOAC projektets forståelse af læringens kvaliteter i amatørkulturen

Interfolk, oktober 2011

Hvilke værdier og mål præger amatørkulturen? Hvorfor er dette område vigtigt og værd at støtte? Der er to meget forskellige tilgange til disse spørgsmål.

På den ene fremhæver de aktive, at de som amatører laver noget, de bliver oplivet og oplyst af, og som skaber personlig udvikling og frie og ligeværdige fællesskaber. På den anden fremhæver politikere og administratorer derimod, at disse aktiviteter kun er værdifulde, hvis de kan løse sociale og sundhedsmæssige problemer eller levere kreative medarbejdere til en konkurrencedygtig vidensøkonomi osv.

De kulturelt aktive står for en humanistisk diskurs, der understreger områdets bidrag til den menneskelige og demokratiske udvikling som et mål i sig selv: mens repræsentanter for systemet star for en instrumentel diskurs, der ser den frie kultur som blot et middel til at løse markedsøkonomiske og sociale problemer.

Systemets repræsentanter overser, at amatørkulturens kerneydelse er, at den fremmer en rig livsverden med en høj grad af humanistiske og demokratiske værdier til samfundet som helhed. .

Artiklen kan læses her.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Frivillig kultur fremmer humanistisk og demokratisk dannelse

Kultur.dk, nr. 8, dec 2011

Denne artikel giver et resume af sigtet med det multiilaterale Grundtvig projekt I 2009 - 2011, hvor en kreds af nationale oprgansationer fra dden europæiske amatørkultur deltog. Projektets tiotel var " LOAC, Learning Outcome of Amateur Culture".

Det har været LOAC-projektets sigte at fremme et dannelsesorienteret læringssyn på amatørkunst og det frivillige kulturelle område, der fremhæver områdets væsentlige betydning for at sikre en rig livsverden og en fri lærings-kapacitet i civilsamfundet, der kan fremme bærende humanistiske og demokratiske værdier i samfundet. som helhed.

- Artiklen kan læses her.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den frie kultur

Kultur.dk, nr. 6, 2010

Kulturelle Samråd i Danmark iværksatte i 2008 i samarbejde med Interfolk en undersøgelse, der skulle beskrive og vurdere de værdier og den læring, der udvikles gennem deltagelse i aktiviteter inden for det frivillige kulturelle foreningsområde.

Undersøgelse præsenterer en ny forståelse af det frivillige kulturelle områdes betydning og eksistensberettigelse.

Det begrundes, at det frivillige kulturelle område repræsenterer humanistiske grundværdier og æstetiske læreprocesser, der har en høj værdi for menneskers dannelse og for demokratiet. Området bør derfor spille en central kulturpolitisk rolle i en fremtidig genopretning og videreudvikling af den såkaldte ”Nordiske kulturmodel”.

- Artiklen kan læses her.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Værdier og mål for det frivillige kulturelle område

Kultur.dk, nr. 3, 2009

Det kulturelle foreningsliv i det civile samfund kan og skal ikke konkurrere med marked og stat ved at dokumentere deres bidrag til oplevelsesøkonomi, erhversvrettet uddannelse og sociale opgaver. De skal i stedet fremhæve deres styrke: At oplyse, danne, give folk personlig udvikling og myndighed og bidrage til det gode liv i en aktiv fritid uden for arbejdsliv og uddannelse.

- Artiklen kan læses her.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nye æstetiske læreprocesser og højskolens dannelsesopgave - adresse til højskoleudvalget

Middelfart, maj 2004

Folkehøjskolernes Forening i Danmark støttede i 2013 – 2004 et udviklingsprojekt om betydningen af den poetiske-æstetiske dimension og den kunstbaserede læring i højskolerne, bl.a. for at styrke de musiske og kreative fags rolle i den nye højskolelov, som det af Ministeren nedsatte Højskoleudvalg arbejdede med at forberede forslag til inden udgangen af 2004. En kreds af fjorten højskoler deltog med Hans Jørgen Vodsgaard som projektleder.

I denne Adresse til højskoleudvalget skrevet af Vodsgaard på vegne af en bred kreds af højskolefolk beskrives betydningen af den æstetiske dimension og det anbefales, at den får en mere central placering også lovgivnings-mæssigt i højskolens læringsrum og dannelsessyn.

- Artiklen kan læses her.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Power Points

Kant's Aesthetic Philosophy

Oplæg til ART-AGE seminar, June 2013 in Copenhagen

ART-AGE er et Grundtvig læringspartnerskab projekt 2012 - 2014 med titlen " Art based learning and active ageing" for en kreds af organisationer fra den europæiske amtørkultur. Seminaret i København var det tredje møde for partnerskabet. Mere information om ART-AGE projektet kan findes på projektets hjemmeside her.

I dette oplæg belyser Vodsgaard kvaliteter og udbytte af kunstbasret læring med reference til Kant's kritiske filosofi og æstetik teori.

- Præsentationen kan læses her.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LOAC - læringsudbytte af amatørkultur

Oplæg til Konference i Kbh, 1 oplæg, november 2011

LOAC var et Grundtvig Multilateralt project 2009 - 2011 med titlen "Learning outcome of Amateur Culture" (LOAC) for en kreds af organisationer fra den europæiske amtørkultur. Konferencen i København var den afslttende præsentation af projektets resultater. Mere information om LOAC projektet kan findes på projektets hjemmeside her.

I dette oplæg belyser Vodsgaard nye metoder til at vurdere kvaliteter og mål for den kunstbaserede læring i amatærkulturelle aktiviteter.

- Præsentationen kan læses her.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Presentation of the LOAC project

Oplæg i Utrecht, November 2011

I dette engelske oplæg præsenterer Vodsgaard LOAC projektet i en kort udgave for den hollandske parrtnerkreds i Utrecht.

- Præsentationen kan læses her.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LOAC - learning outcome of amateur culture

Oplæg i Ljubljana, June 2011

I dette engelske oplæg præsenterer Vodsgaard LOAC projektets læringsforståelse i Ljubljana på et Grundtvig Efteruddannelseskursus og en Grundtvig Workshop, der indgik som pilot kurser i LOAC projektet.

- Præsentationen kan læses her.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det frivillige kulturelle arbejde

Oplæg til Kulturkonference i Thisted, september 2011

Danmarks teaterforeninger var arrangører af denne kulturkonference i Thisted. I oplægget præsenterer Vodsgaard det frivillige kulturelle arbejdes betydning og kritiserer den gældende kulturpolitiske dagsorden.

- Præsentationen kan læses her.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den frie kultur

Oplæg til Kulturkonference i Haderslev, april 2011

Kulturelle Samråd i Haderslev var arrangører af denne Kulturkonference. I oplægget giver Vodsgaard med henvisning til sin bogudgivelse "Den frie kultur" et kritisk perspektiv på læringen inden for amatørkunst og frivillige kulturelle aktiviteter.

- Præsentationen kan læses her.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Værdier og mål i frivillige kultur

Oplæg til Kulturelle Samråds temamøde, marts 2009 i Askov

Kulturelle Samråd i Danmark iværksatte i 2008 i samarbejde med Interfolk ved Hans Jørgen Vodsgaard en undersøgelse af de værdier og mål, der kendetegner læringen ved deltagelse i aktiviteter i de frivillige kulturelle foreninger. Hovedresultater af undersøgelsen præsenteres i dette oplæg

- Præsentationen kan læses her.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Artikler omk kunst og kultur

af andre forfattere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kunst af lyst - Bente Schindel (red.)

Udgivet

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ullamconaque

 

Lectus sollicitudin luctus leo odio rutrum suspendisse pharetra turpis nisl nisl magna ultrices pellentesque ultricies nunc commodo.

 

  • Praesent tincidunt donec magna lore
  • Facilisi suspendisse quis convallis na
  • Vehicula tristique pharetra aenean
  • Scelerisque lacinia vel ut risus quisqu
  • Lectus ligula libero augue vitae praes
  • Ligula velit turpisaret duis enim loborti
  • Hymenaeos parturient vivamus augue
  • Urna sagittis tellus curabitur tincidunt
  • Pellentesque odio urna nullam habita
  • Donec ibero mauris consectetuer sodi

Saponacs

 

 

Eget ante aliquam suspendisise erat suspendisse consequatur temporatu nunc amet class velit pellentesque.

 

Consec laore (Mibulum)

01/01/2012

 

 

 

Ipsum dui ad duis tempor nulla viva nunc sed morbi justo metus feugitat suspendisse nihil .

 

Consec laore (Mibulum)

01/01/2012

 

 

 

Inceptos dolor dictum proin dapibu facilisis magna inceptos dolor ullam dictum proin facilisis magna.

 

Consec laore (Mibulum)

01/01/2012