artikler

Artikler og oplæg

om folkeoplysning , amatørkunst og frivillig kultur

 

 

Der er ikke udgivet mange artikler og oplæg om sammenhænge mellem folkeoplysning og amatørkultur og de kultur- og uddannelsespolitiske perspektiver af disse sammenhænge.

Der findes mange artikler om folkeoplysning, men de inddrager

ikke amatørkunsten og den frivillige kultur. Der findes ligeledes

mange artikler om kunst og kultur, men de har sjældent focus

på amatørkunstens og den frivillige kulturs aktiviteter og endnu

mindre på de læringsmæssige kvaliteter af disse aktiviteter.

Udover at MOF og AKKS har belyst disse emnekredse, så er det især Kulturelle Samråd i Danmark og Interfolk, Institut for Civilsamfund som har lavet undersøgelser og udgivet artikler om disse emnekredse de senere år, især i forbindelse med international projekter med tilskud fra EU kommissionens Grundtvig program for livslang læring.

 

NB: Artikler og oplæg om disse tværgpående temakredse fra andre forfattere vil også blive nævnt her, når vi bliver

opmærksomme på dem. Henvisninger fra læserne til relevante artikler er meget velkomne .

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Kunsten i os alle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korstævne i Irland