Udgivelser

Wilhelm Bjerke Petersen: Mand drømmer, 1934

Udgivelser

om amatørkunst, frivillig kultur og folkeoplysning

 

Der findes ikke mange undersøgelser eller udgivelser, der belyser sammenhænge mellem folkeoplysning og amatørkultur, og som giver kultur- og uddannelses-politiske perspektiver på disse sammenhænge.

Der findes mange artikler om folkeoplysning, men de inddrager

ikke amatørkunsten. Der findes ligeledes

mange artikler om kunst og kultur, men de har sjældent fokus

på amatørkunsten og endnu mindre på de

læringsmæssige kvaliteter.

 

 

Udover at MOF og AKKS har belyst disse emnekredse, så er det især Kulturelle Samråd i Danmark og Interfolk, Institut for Civilsamfund som har lavet undersøgelser og udgivet rapporter de senere år, især i forbindelse med international projekter med tilskud fra EU kommissionens Grundtvig program for livslang læring.

Desuden er der udgivet en del artikler om emnekredsen, især hos Kulturelle Samråd og Interfolk .

 

De fleste af de præsenterede publikationer og artikler kan downloades her fra undermenuerne.

 

 

Gustaf Munch-Petersen: Rød sommerfugl, 1935

Frie læringsrum