AKKS publikationer

AKKS Publikationer

her er udgivelser fra Amatørernes Kunst & Kultur Samråd (AKKS) i de sidste 15 år samlet med mulighed for at se, downloade eller bestille udgivelsene.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

AmatørKultur 2013 - udarbejdet af Anders Hind, Peter Rafn Dahm og Susan Fazakerley

Udgivet 2013 som en digital bog, der er frit tilgængelig på nettet på www.amakult.dk.

Her kan du læse om amatørkulturens betydning for både samfund og individ illustreret gennem 14 cases fra hele Danmark.

Bogen er blevet til i et samarbejde mellem AKKS og DATS

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Amatørkulturelle Netværk - udarbejdet af Marion Vick og

Susan Fazakerley

Udgivet 2012 af DATS og AKKS som opsamling på det fælles projekt "Amatørkulturelle netværct, der var støttet af dansk Folkeoplysnuings Samråd. .

- Rapporten kan downloades her.

Projektet havde som mål at udvikle nye lokale samarbejdsformer og netværksdannelser indenfor amatørkulturen i de nye storkommuner. Dette for at skabe enkle og overkommelige organisatoriske platforme og opnå lokal kulturpolitisk indflydelse - og dermed bidrage til at højne det lokale teater- og musikaktivitetsniveau kvantitativt såvel som kvalitativt.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

En kortlægning af amatørkulturorganisationer i Norden - af Anna-Karin Andersson

I januar 2010 udgav ax - Amatörkulturens Samrådsgrupp og AKKS – Amatørernes Kunst & Kultur Samråd i fællesskab en kortlægning af amatørkulturorganisationer i Norden.

Baggrunden for rapporten er de senestes års forandringer i den nordiske kulturpolitik, der har set bort fra amatørkulturudøverne og udelukket dem fra store dele af det offentlige tilskudssystem.

Rapporten er på svensk og kan downloades i både kort og lang version her:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Veje til en professionel karriere

Udgivet I 2009 af Dansk Amatør Musik (DAM).

Rapportens formål har været at undersøge de professionelle musikeres

interesse for at undervise amatørmusikere, for påsigt at være med til at udbygge kursusvirksomheden indenfor DAM, til gavn for professionelle - og amatørmusikere.

Rapporten interviewer et større antal professionelle musikere om deres holdning til f. eks. undervisning af amatørmusikere samt deres bud på fremtidige forbedringer af kurser o. lign, for at styrke mulighederne for de aktive amatørmusikere.

- Rapporten kan læses her. .

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Amatørkulturens tal 2009

Amatørkulturens tal 2009 blev offentliggjort i september 2009 af DATS – landsforeningen for dramatisk virksomhed og AKKS.

Rapporten er en oversigt over de organiserede amatørkulturelle landsorganisationers medlemmer, aktiviteter og økonomi, baseret på regnskabstal fra 2007.

Det er en opdateret udgave af Amatørkulturens tal 2004 med sammenlignende tal og analyser.

- Amatørernes tal 2009 kan læses her

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Magiske øjeblikke - af Susan Fazakerley og Dorte Skot-Hansen

Udgivet af Amatørernes Kunst og Kultur Samråd, 2002,

100 sider indbundet.

- Bogen koster 75 kr. og fås ved henvendelse til AKKS: akks@akks.dk

Foreningerne har i sin nuværende form haft svært ved at rumme de ambitiøse unge. De unge stiller høje krav til sig selv og organisationerne, men går nødigt ind i det forpligtende fællesskab, den traditionelle forening danner rammen om. Den flygtige netværkskultur passer deres behov bedre end den mere traditionsbundne foreningskultur.

Derfor har Susan Fazakerley og Dorte Skot-Hansen stillet skarpt på de ambitiøse unge projektmageres syn på og krav til de eksisterende amatørorga-niseringer for at få nogle bud på en fremtidig organisationsudvikling.

For at belyse forandringer og nybrud i forhold til det traditionelle amatørbegreb og for at få inspi-ration til ændringer i foreninger og organisationers tilbud til en ny tids amatør fokuserer bogen på de 18-28 årige, der indgår i et frivilligt, selvorganiseret fællesskab inden for det kunstneriske område. Hvilken betydning har udfoldelsen som amatør i de frisatte unges identitetsdannelse, og hvad motiverer dem til at træde frem på den kulturelle scene? Hvordan hænger dette sammen med de unges syn på de eksisterende organisationer og deres krav til den organisering, de ønsker at indgå i?

De unges holdninger tilføjer nye aspekter til den kulturpolitiske debat om amatørens rolle ved at sætte fokus på amatørens egen motivation og selvforståelse.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kulturens tredje vej - Bente Schindel (red.)

Udgivet af Amatørernes Kunst og Kultur Samråd, 1997 (genoptrykt 2001),

80 sider indbundet.

- Bogen koster 50 kr. og kan fås ved henvendelse til MOF-DK:

Debatbog om kulturamatørerne med bidrag af:

Helge Birck Pedersen, cand. pæd., formand for AKKS.

Bente Schindel Samsing, cand. mag., formand for Dansk Amatørmusik Union.

Niels Højlund, cand. mag., forfatter, debattør

Villy Dall, redaktør, landsformand for Dansk Amatør Teater Samvirke.

Bent Jacobsen, forlagsredaktør. teaterkonsulent i Dansk Amatør Teater Samvirke

Thomas Hauger, fhv. landsformand, generalsekretær i Dansk Amatør Teater Samvirke. Verdenspræsident International Amateur Theatre Association.

Dorte Skot-Hansen, mag, art. i kultursociologi. Fagleder ved Danmarks Biblioteksskole,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

RAPPORTER, 1996 - 2004

 

Dokumentationsrapport 1996 - (red.) Bente Schindel

Udgivet af Amatørernes Kunst og Kultur Samråd, AKKS

Rapporten afdækker i tekst og tal AKKS-organisationernes historie, deres lovmæssige placering, struktur og økonomi i 1996.

.- Rapporten kan downloades her. .

 

Dokumentationsrapport 1997 - (red.) Bente Schindel

Udgivet af Amatørernes Kunst og Kultur Samråd, AKKS 1997

Denne rapport afdækker de landsdækkende medlemsorganisationer i Dansk Amatørmusik Union og Dansk Amatørkor Union samt kredsene i Dansk Amatør Teater Samvirke med hensyn til struktur, økonomi og aktiviteter.

- Rapporten kan downloades her.

 

Dokumentationsrapport 1997 - (Red.) Bente Schindel

Udgivet af Amatørernes Kunst og Kultur Samråd, AKKS 1997.

Rapporten er en fortsættelse af Dokumentationsrapport 1996, idet den opdaterer oplysningerne om paraply- og landsorganisationerne, således at man får et billede af udviklingen fra 1996 til 1997.

- Rapporten kan downloades her.

 

Dokumentationsrapport 1997 - (Red.) Bente Schindel

Udgivet af Amatørernes Kunst og Kultur Samråd, AKKS 1997.

Rapporten giver et billede af Amatørernes vilkår i lokalområdet med focus på kommunens holdning til kulturen samt de enkelte orkestre, kor og teatergruppers egne ønsker til lokaler, økonomi, samarbejde med kommunen og fremtiden.

- Rapporten kan downloades her.

 

På vej - rapport 2001 - Af Helge Birck Pedersen, Flemming Rasmussen og Bente Schindel

Udgivet af Amatørernes Kunst og Kultur Samråd, AKKS 2001.

Rapport om Kulturministeriets Udviklingspulje til amatørkultur og folkelige kulturaktiviteter.

- Rapporten kan downloades her.

 

Ekstern evaluering af AKKS' Udviklingspulje 2004 - Af Susan Fazakerley

Analysen beskæftiger sig med betydningen af puljen i forsøgsperioden, statens rolle og behovet for, at området også finansieres af statslige midler i fremtiden.

Udgivet af Amatørernes Kunst og Kultur Samråd, AKKS. Rapporten kan downloades her eller rekvireres ved henvendelse til AKKS' sekretariat Pris: gratis.

 

TEMAHÆFTER, 1999 - 2000

 

Temahæfte - 1-99 - Folkeoplysning

(Red.): Bente Schindel

Udgivet af Amatørernes Kunst og Kultur Samråd, AKKS

- Rapporten kan downloades her.

 

Temahæfte - 2-99 - Kvalitet

(Red.): Bente Schindel

Udgivet af Amatørernes Kunst og Kultur Samråd, AKKS

- Rapporten kan downloades her .

 

Temahæfte - 3-00 - Børnekultur

(Red.): Bente Schindel

Udgivet af Amatørernes Kunst og Kultur Samråd, AKKS

- Rapporten kan downloades her.

 

Temahæfte - 4-00 - Udvikling

(Red.): Bente Schindel

Udgivet af Amatørernes Kunst og Kultur Samråd, AKKS

- Rapporten kan downloades her.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Amatørkulturen som læringsrum

 

 

 

 

 

 

 

 

"Amatørkultuiens frie læringsrum er i højere grad præget af et læringsbegreb, der henviser til den Grundtvigsk inspirerede pædagogiske tradition inden for den almene folkeoplysning, der sigter på personlig dannelse og demokratisk læring i frie fællesskaber."

Citat fra Amatørkultur 2013