MOF publikationer

MOF publikationer

Her præsenteres udgivelser, som Musisk Oplysnings Forbund har udgivet det sidste tiår alene eller i samarbejde med andre - med mulighed for at se, downloade eller bestille udgivelserne.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Danmark for HELE folket - Bente Schindel (red.)

Udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark og Musisk Oplysnings Forbund, 2011

- Pris papirudgave: Gratis. Der betales kun for forsendelsen

Det er ikke nogen hemmelighed, at det er svært at få især voksne nydanskere til at deltage i det kulturelle foreningsliv.

Årsagen til den manglende deltagelse kan være, at den enkelte forening ikke har de fornødne ressourcer til at rekruttere og fastholde medlemmer med anden etnisk baggrund, men den manglende deltagelse kan også skyldes, at foreningerne opfattes som "lukkede", hvilket gør, at indvandrerne ikke rigtigt føler sig velkomne med den kultur, de repræsenterer, og som kan være meget anderledes, end den kultur, de gammeldanske foreninger står for. Endelig kan årsagen være, at indvandrere slet ikke har kendskab til de muligheder, der gemmer sig i det eksisterende kulturelle foreningsliv, eller at det kulturelle foreningsliv tænker i projekter, der skal inkludere nydanskere.

Derfor er der nu udgivet et kompendium med en række "best practice", der kan bruges som idékatalog og inspiration for nye projekter.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kunsten i os alle - Bente Schindel (red.)

Udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark og Musisk Oplysnings Forbund 2010, 80 sider indbundet.

- Pris papirudgave: Gratis. Der betales kun for forsendelsen

- Eller Download bogen her!

Med bidrag af Gitta-Maria Sjøberg, Marianne Granvig, Giordano Bellincampi, Erik Moseholm, Hanne Holt Nielsen, Tore Othmar Poulsen, Bente Schindel og Hans Jørgen Vodsgaard.

Der er ikke blevet forsket i eller skrevet meget om amatørkunst i offentligt regi gennem tiderne. Derfor har det i mange år været de kulturelle organisationer selv, der har taget initiativ til at beskrive området. Det har bl.a. resulteret i 4 bøger med følgende temaer: Organisationerne, unge, forskning og de aktive.

Nu er turen kommet til de professionelle kunstnere - her repræsenteret af professionelle udøvere inden for musikken. I bogen fortæller musikere, sangere og dirigenter om deres liv med amatørmusikken, og hvad den har betydet for dem, og via artiklerne undersøges, hvorledes de professionelle kunstnere forholder sig til amatørerne: Mener de at have nogen for-pligtelse over for amatørerne? Betyder det noget, at der i Danmark er en stor (og ofte velorganise-ret) gruppe af mennesker, der dyrker musik i deres fritid? Er de professionelle vidende om, at de er forbilleder for amatørerne, eller mener de, at det et privat anliggende at være amatør, og at man må dyrke musikken i det private rum for lukkede døre?

For at få en forståelse af de kulturpolitiske vilkår, som amatører og professionelle gennem tiderne har levet under, giver forsker og idéhistoriker Hans Jørgen Vodsgaard i slutningen af bogen et hi-storisk overblik over , hvordan kulturpolitikken gennem tiderne har vægtet amatørkulturen i forhold til den professionelle kunst.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kunstens rum - Bente Schindel (red.)

Udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark. Musisk Oplysnings Forbund og Danske Orkesterdirigenter, 2006, 88 sider indbundet.

- Pris papirudgave: Gratis. Der betales kun for forsendelsen

- Eller Download bogen her!

Med bidrag af Lise Bache, Henrik Falch Petersen, Kirsten Gad, Steen Finsen, Ulla Jerg, Kristen Kristensen, Cæcilie Østerby Sørensen, Per M. Hermansen, Gunhild Olesen Møller, Niels Ufer, Marianne Horsdal og Bente Schindel.

 

 

Bogens primære opgave er at sætte fokus på folks egne fortællinger/

livshistorier: Hvad motivere dem til at bruge så meget tid på og med kunsten, og hvorfor har kunsten en så fremtrædende rolle i deres tilværelse?

Lidt af svaret får vi allerede i den første artikel af Lise Bache, der - som spørgsmål på, hvad det betyder for hendes liv at være amatørmusiker - siger: Jeg kan lige så godt fortælle, hvad det vil sige at være menneske!.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kunst af lyst - Bente Schindel (red.)

Udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark, Amatørernes Kunst og Kultur Samråd, Huse i Danmark og Musisk Oplysningsforbund, 2005, 126 sider indbundet.

- Pris papirudgave: Gratis. Der betales kun for forsendelsen

- Eller Download bogen her!

Med bidrag af Mogens Pahuus, Dorte Skot-Hansen, Ole Fogh Kirkeby,

Henrik Kaare Nielsen, Roger Fox, Ole Fessel og Bente Schindel.

Bogen handler om kunst. Kunst som den arrangeres, formidles, produceres, initieres, koordineres og dyrkes af almindelige borgere rundt om i landet - kort og godt om kunsten, som den kommer til udtryk hos de mange aktive i kulturelle samråd, hos kulturamatører og i kulturhuse. Om kunsten, som den fremmes i en demokratisk ånd i de mange foreninger og netværk, og hvad den gør ved samfundet og ved det enkelte menneske – kunsten som vækstpotentiale for samfundet og ikke mindst for det enkelte individ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Kultur for alle

 

 

 

 

 

 

 

Poster fra udstilling på Trapholt Kunstmuseum.